hour minute

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Bzenov  je  verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1), písm. b) zákona.

Názov:            Obec Bzenov
Sídlo:             Obecný úrad Bzenov 38, 082 42 Bzenov, okr.Prešov
Zastúpený:     p.Štefan Rafajlovič

IČO:                    00326895
DIČ:                    2021244841
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN:                  SK35 0200 0000 0000 1682 0572
Web stránka:     www.obecbzenov.sk

 

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist