Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120120 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. Orange MT starostka 12.12.2012 18.12.2012 € 41,52
130019 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. MT kom.prac.2/2013 18.02.2013 22.02.2013 € 29,94
130020 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. MT starostka 2/2013 18.02.2013 22.02.2013 € 54,25
130068 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. Orange MT - 5/2013 13.05.2013 20.05.2013 € 44,99
140004 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. MT-TSP 20.01.2014 20.01.2014 € 30,44
120093 0029716875 Orange Slovensko, a.s. Orange MT 10/2012 16.10.2012 22.11.2012 € 30,22
140003 002971675/F Orange Slovensko, a.s. MT-starostka 20.01.2014 20.01.2014 € 44,99
130056 0000201315/F Ing. Juraj Petranský, SHR údržba ciest 22.04.2013 neuvedený € 36,00
130041 0000201307/F Ing. Juraj Petranský, SHR zim.údr 28.03.2013 neuvedený € 855,00
130024 0000201305/F Ing. Juraj Petranský, SHR zimná údržba ciest 25.02.2013 neuvedený € 228,00
120023 0000201212 Ing. Juraj Petranský, SHR SHR Ľubovec-zimná údrž. 12.03.2012 22.03.2012 € 466,80
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital