Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
12/2012 AE market s.r.o. kuchynská linka TOSCA,drez univerzalny(kuchyňa MŠ) 24.08.2012 € 0,00
9/2011 AM STELL, obchod. služby cement, suchý betón ... 03.06.2011 € 0,00
2019005 ASFALTER,s.r.o. Pokládka asfaltového koberca na nádvorí Obecného úradu Bzenov 09.09.2019 € 0,00
4/2012 AUDANA AUDIT, s.r.o. auditorské služby, overenie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 26.01.2012 € 0,00
2/2013 CART Print, s.r.o. tlačiva priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,FO,PO 14.01.2013 € 0,00
1/2012 CBS spol, s.r.o prezentácia v maľovanej mape regiónu Prešov a okolie 05.01.2012 € 0,00
14/2013 Centrum polygrafických služieb tlačiva-oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o umrtí 04.12.2013 € 0,00
2/2020 Centrum polygrafických služieb Matričné doklady 14.02.2020 € 0,00
2018002 DUTEKO a.s. Zneškodnenie odpadu 11.05.2018 € 0,00
7/2013 EKOSEM Stanislav Seman odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 04.06.2013 € 0,00
10/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie vyhod.prevádzky ČOV Bzenov pre potreby vydania povolenia 04.09.2014 € 0,00
11/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie PD pre stavebné povolenie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 10.09.2014 € 0,00
15/2012 EXCEL PLUS,Martin Smolko mapy-vojenské,úradné noviny Šarišskej župy,súpis z r.1828,súpis z 50 rokov 27.09.2012 € 0,00
4/2014 FEREX, s.r.o. 120 l kontajner - plastový čierny 10 ks 28.03.2014 € 0,00
8/2014 FEREX, s.r.o. 1100 lkontajner-1ks,110 l-2ks,závesné koše na odpadky 20l-2ks,záv. koše na odpadky-4ks 06.08.2014 € 0,00
8/2012 Fúra s.r.o. zber nadrozmerného odpadu VKK 11.04.2012 € 0,00
11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 € 0,00
6/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO oprava prac. náradia, stojam na smetné koše 07.04.2011 € 0,00
10/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO sklapacie nožičky na stôl 21.06.2011 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital