Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

2018005 Zuzana Rzodeková Prenájom detského skákacieho hradu 11.06.2018 € 0,00
2018006 Zuzana Rzodeková Nafukovací hrad na Deň obce 01.09.2018 22.08.2018 € 0,00
2019006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyhľadávanie porúch na podz.potrubí a v budove ZŠ 23.10.2019 € 0,00
12/2014 Viktor Hirkala Pr.ŠPORT sieť tenisová, sada tenisových čiar 10.09.2014 € 0,00
11/2012 VICTORIA AG ART, s.r.o. poháre -hasičská súťaž 31.07.2012 € 0,00
5/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 25.04.2014 € 0,00
3/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 21.03.2014 € 0,00
1/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 04.03.2014 € 0,00
6/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 29.05.2014 € 0,00
7/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 15.07.2014 € 0,00
9/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 14.08.2014 € 0,00
13/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 17.09.2014 € 0,00
17/2011 U.S.Steel Košice, s.r.o. posypový materiál-troska 22.11.2011 € 293,20
2018003 True Joy s.r.o. Prenájom nafukovacej atrakcie 25.05.2018 € 0,00
2019007 STRECHY J.V. s.r.o. Výmena prístreškov na OcÚ Bzenov 19.11.2019 € 0,00
1/2011 Správa katastra, Prešov kópia kat. mapy 26.01.2011 € 0,00
2/2011 Správa katastra, Prešov databáza katastra nehnuteľnosti 26.01.2011 € 0,00
3/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 26.01.2012 € 0,00
16/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 05.12.2012 € 0,00
13/2013 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie 02.12.2013 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital