Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

2017 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2017 13.01.2017 € 0,00
2016 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2016 15.03.2016 € 0,00
2015 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2015 13.01.2015 € 0,00
2018002 DUTEKO a.s. Zneškodnenie odpadu 11.05.2018 € 0,00
3/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 26.01.2012 € 0,00
16/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 05.12.2012 € 0,00
13/2013 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie 02.12.2013 € 0,00
11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 € 0,00
8/2012 Fúra s.r.o. zber nadrozmerného odpadu VKK 11.04.2012 € 0,00
SL/201401 MLOCI, občianske združenie vystúpenie skupiny MLOCI na súťaži DHZ 19.09.2014 € 0,00
6/2012 Ján Dutkovič - MAJAMI výrub a orezanie stromov vo dvore a záhrade obecného úradu 27.02.2012 € 0,00
2019008 Miroslav Kušnír-Stolárstvo Výroba a montáž skladacích dverí,kovanie, kľučky do zasadačky, montáž zábradlia na pódium k rekonštrukcii OcÚ 20.11.2019 € 0,00
10/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie vyhod.prevádzky ČOV Bzenov pre potreby vydania povolenia 04.09.2014 € 0,00
11/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie PD pre stavebné povolenie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 10.09.2014 € 0,00
2019007 STRECHY J.V. s.r.o. Výmena prístreškov na OcÚ Bzenov 19.11.2019 € 0,00
8/2011 PREFER, s.r.o. Prešov výmena okien 2. etapa 20.04.2011 € 0,00
2019006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyhľadávanie porúch na podz.potrubí a v budove ZŠ 23.10.2019 € 0,00
12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
2/2012 RVC Prešov účtovné súvzťažnosti 05.01.2012 € 0,00
5/2013 Slovenská lesnícka spločnosť ubytovanie v priestoroch ZŠ 16.04.2013 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital