Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

6/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 29.05.2014 € 0,00
5/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 25.04.2014 € 0,00
4/2014 FEREX, s.r.o. 120 l kontajner - plastový čierny 10 ks 28.03.2014 € 0,00
3/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 21.03.2014 € 0,00
1/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 04.03.2014 € 0,00
2/2014 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 04.03.2014 € 0,00
14/2013 Centrum polygrafických služieb tlačiva-oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o umrtí 04.12.2013 € 0,00
13/2013 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie 02.12.2013 € 0,00
12/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 05.11.2013 € 0,00
11/2013 Správa a údržba ciest PSK oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania 14.10.2013 € 0,00
10/2013 Správa a údržba ciest PSK oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania 03.09.2013 € 0,00
9/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 04.07.2013 € 0,00
8/2013 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 13.06.2013 € 0,00
7/2013 EKOSEM Stanislav Seman odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 04.06.2013 € 0,00
6/2013 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 09.05.2013 € 0,00
4/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 30.04.2013 € 0,00
5/2013 Slovenská lesnícka spločnosť ubytovanie v priestoroch ZŠ 16.04.2013 € 0,00
3/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 26.02.2013 € 0,00
2/2013 CART Print, s.r.o. tlačiva priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,FO,PO 14.01.2013 € 0,00
1/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 04.01.2013 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital