Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

01/2014 Pribula Miroslav Zmluva o nájme nehnuteľnosti 01/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 02.01.2014 € 16,00
01/2014_NBP ROSO Cosmetics SK s.r.o. Zmluva nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 16.04.2014 € 0,00
01/2015 Pokojná jeseň n. o. Zmluva č. 01/2015 o nájme nebytových proestorov Prenájom nehnuteľnosti 25.08.2015 € 0,00
02/2014 Karniš Dušan Zmluva o nájme nehnuteľnosti 02/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 02.01.2014 € 15,00
03/2014 Mgr. Radovan Tarasovič Zmluva o nájme nehnuteľnosti 03/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 14.05.2014 € 24,00
04/2014 Štefan Matis Zmluva o nájme nehnuteľnosti 04/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 14.05.2014 € 25,00
049/2013 HORTI, s.r.o. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.03.2013 € 0,00
05/2014 Jaroslav Dančák Zmluva o nájme nehnuteľnosti 05/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 05.06.2014 € 15,00
06/2014 Erik Guman Zmluva o nájme nehnuteľnosti 06/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 05.06.2014 € 25,76
07/2014 Ing. Stanislav Alexovič Zmluva o nájme nehnuteľnosti 07/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 09.06.2014 € 18,00
08/2014 Jozef Virostek Zmluva o nájme nehnuteľnosti 08/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 09.06.2014 € 15,00
09/2014 Jozef Paľuch Zmluva o nájme nehnuteľnosti 09/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 11.06.2014 € 18,00
1/2016 Lusy- Lucia Jurková Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 01.07.2016 € 0,00
10/2014 Šimočko Ján Zmluva o nájme nehnuteľnosti 10/2014 Nájom pozemku par.č.114/2 16.06.2014 € 18,00
10033274 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Stravné lístky 27.02.2014 € 0,00
10082011 INTA, s.r.o. Trenčín Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov Zber, likvidácia kuchynských a reštauračných olejov a tukov 10.08.2011 € 0,00
110110 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia Programové vybavenie FA a Evidencia pošty 18.01.2011 € 118,80
19/37/010/66 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3,ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplnení niektorýc Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 27.06.2019 € 0,00
2011/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Audit ročnej účtovnej závierky obce Bzenov zostavenej k 31.10.2010 29.04.2011 € 0,00
2012/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Individuálna účtovná závierka objednávateľa za rok 2011 26.01.2012 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital