Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

S041500044 A.S.A. spol. s r.o. Zmluva o nakladaní s KO, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom - Dodatok Nakladanie s KO, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom 25.11.2010 € 0,00
291/2010 MPSVaR Podpora sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity obce Bzenov Podpora sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity obce Bzenov 27.08.2010 € 0,00
zmluva z dňa 29.10.2009 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy záväzok dopravcu a záväzok obce 29.10.2009 € 0,00
27022008 Maroš Tkáč, Demjata Licenčná zmluva SW Evidencia daní Programové vybavenie Evidencia daní 27.02.2008 € 0,00
č.043/2013 Ing. Ľubomír Stehel Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK neuvedený € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital