Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

30/§50j/2011 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnannosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Poskytnutie príspevku na podporu zamestnannosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 03.05.2011 € 0,00
2011/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Audit ročnej účtovnej závierky obce Bzenov zostavenej k 31.10.2010 29.04.2011 € 0,00
9/§50-NS/2011-ŠR Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 02.03.2011 € 0,00
Dodatok Jozef Knápek Dodatok k príkaznej zmluve zo dňa 25.10.2010 Doplnenie údajov 25.02.2011 € 0,00
Dodatok č.1/14022011 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena prvého odseku bodu 4. Článku IV. zmluvy a uzavretie Dodatku č.1 14.02.2011 € 0,00
96/2011-HÚ Správa katastra, Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti údaje z katastra nehnuteľnosti 26.01.2011 € 0,00
110110 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia Programové vybavenie FA a Evidencia pošty 18.01.2011 € 118,80
S041500044 A.S.A. spol. s r.o. Zmluva o nakladaní s KO, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom - Dodatok Nakladanie s KO, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom 25.11.2010 € 0,00
291/2010 MPSVaR Podpora sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity obce Bzenov Podpora sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity obce Bzenov 27.08.2010 € 0,00
zmluva z dňa 29.10.2009 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy záväzok dopravcu a záväzok obce 29.10.2009 € 0,00
27022008 Maroš Tkáč, Demjata Licenčná zmluva SW Evidencia daní Programové vybavenie Evidencia daní 27.02.2008 € 0,00
č.043/2013 Ing. Ľubomír Stehel Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK neuvedený € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital