hour minute

Aktuality

Srdečná pozvánka na ochotnícke predstavenie slovenskej divadelnej klasiky:

Zensky zakon

===================================================================================

V Ý K U P   P A P I E R ASeparovany zber

Dňa 18.03.2017, t.j. v sobotu sa uskutoční výkup papiera

- časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazaných v balíkoch nie v kartónovej krabici a igelitke.

 

Miesto výkupu: dvor OcÚ Bzenov                                                                                                

Čas výkupu: 16.00 hod.

Cenník:

4kg- 1 toaletný papier

10 kg- 1 balík hygienických vreckoviek (10 kusov)

10 kg- 1 balík desiatové servítky

12 kg- balík kuchynských utierok (2rolky)

15 kg – alobal, alebo potravinová fólia

20kg – saponát na riad, alebo papier na pečenie

===================================================================================
Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva. 1 erb bzenov
 

Dňa 17.3.2017 (v piatok) v zasadačke obecného úradu sa uskutoční 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bzenov. Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva je  o 17.00 hodine.Viac informácii o programe rokovania si prečítate tu.

===================================================================================

Informácia o voľnom pracovnom mieste.901-Moderator-v-akci-11

Základná škola s Materskou školou v Bzenove, prijme do pracovného pomeru upratovačku na 3 hodiny denne, s nástupom od 1.4.2017. Bližšie informácie:  ZŠsMŠ Bzenov na tel.č. 0903 55 38 37 alebo pozri leták o tomto  voľnom pracovnom mieste tu:

 

 

 

 

 ===================================================================================

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

za predchádzajúci rok.

voda

    Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA - vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania

odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona

č. 250/2012 Z. z. o reguláciiv sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

1. Odvádzanie odpadových vôd tu:

2. Kvalita pitnej vody tu:

 

 

 

=======================================================================

Pozvánka na sánkovačku vo všetkých vekových kategógiách.                                                 

Sankovacka 2017

 

  >>>>> Tu si viete pozrieť foto z tejto jedinečnej športovej akcie.

=======================================================================

Informácia o rekonštrukcii Materskej školy v našej obci a poďakovanie. MS 2

 

    Práce na oprave a rekonštrukcii začali od  22.12.2016 nepretržite až do 9.1.2017, kedy bola MŠ otvorená. Celá práca bola vykonaná Technickými službami s.r.o.  Bzenov 38 pri OcÚ, subdodávateľmi a výpomocnými prácami.

  

    Profesiu vodnár- kurenár vykonala firma Pavol Luca, výpomocné práce a dopravu zabezpečili  Martin Papcun, Martin Kovaľ, Pavol Luca, maľby – nátery Jozef Sakala, upratovanie rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ, Miroslav Kušnír – stolárstvo, na prácach sa podieľali aj hasiči z DHZ Bzenov. Súbežne s touto kuchyňou MŠ začala prerabka veľkokapacitnej kuchyne v ZŠ.

  

   Obecný úrad týmto chce poďakovať všetkým účastníkom pri zabezpečovaní rekonštrukcie a vybudovaní výdajne pri ZŠ a MŠ. Kuchyňa touto rekonštrukciou získala kapacitu na 100 obedov. Naša vďaka je o to väčšia, nakoľko práce boli realizované v dobe pokoja vianočných sviatkoch a pri tohtoročnej tuhej zime. Celková cena diela je cca 30.000,- €, z toho sme ušetrili 30 % za svojpomocné práce.

Pozrite fotodokumentáciu z vykonaných prác:  sipky

 
 
 
=======================================================================
 
Oznámenie o výkupe starého papiera.Separovany zber
 
Vážení občania, dňa 7.1.2017 t.j. v sobotu od 10. hodiny na dvore obecného úradu, uskutoční sa výkup papiera.
Pozn: časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazané do balíkov - nie v igelitových taškách, či kartónových krabiciach !!!
 
 
 
 
 
 
========================================================================
 
Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra obce. 1 erb bzenov
 
V súlade §18a ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo Obce Bzenov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba sa uskutoční dňa 25.1.2017 alebo na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po uvedenom termíne. Viac informácii si prečítate tu.
 
 
 
 
========================================================================
Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva. 1 erb bzenov
 
Dňa 16.12.2016 (v piatok) v zasadačke obecného úradu sa uskutoční 6.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bzenov. Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva je  o 17.00 hodine.Viac informácii o programe rokovania si prečítate tu.
 
 
 
========================================================================
 
 Oznam pre malých i veľkých, pre mladších i tých  skôr narodených!mikulas 1
 
   Dňa 3.12.2016 t.j. v sobotu 3.12.2016 o 13.hodine, Vás všetkých srdečne pozývam
na obecné námestie a do kultúrneho domu, kde Vás čaká milý a pestrý program.
 
Teším sa na spoločné stretnutie.
 
Váš sv.Mikuláš a kolektív.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ========================================================================
Návrh viacročného rozpočtu obce na r.2017,2018, 2019mesec
 
Obec Bzenov zverejňuje návrh rozpočtu obce na r.2017,2018 a 2019 tu.
 
 
 
 
========================================================================
 Oznam o výberovom konaní.
 
Poskytovateľ komunitného centra Obec Bzenov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta, pozíciu odborného garanta Komunitného centra.Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2016 o 9.00 v priestoroch zasadačky OcÚ Bzenov. Viac informácii tu:
 
 logoesf2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================
 
Oznam o zvoze  nefunkčných elektrospotrebičov.
 
     Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci dňa 22.11.2016 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Čas zvozustara pracka
starých a nepotrebných elektrospotrebičov je naplánovaný o 9:30 hod. Viac informácii sa dozviete tu.
 
 
 
=========================================================================
Oznam o prevádzke komunitného centra v obci Bzenov. esf2020
 
Od 1.9.2016 Obec Bzenov prevádzkuje na Obecnom úrade Komunitné centrum -  KC Bzenov.
 
Personálne zloženie KC: 
 
Mgr. Vladislav Varga – odborný garant KC
Mgr. Miroslava Cipínová – odborný pracovník KC
Zuzana Prostredná – pracovník KC.
 
 logo
 
 
 
 
 
=========================================================================
Kaderníctvo LUSY, Bzenov 38, ponúka všetkým občanov svoje služby. Viac informácii nájdete na priloženom letáku:
 Kadernictvo
 
 =========================================================================
Výkup papiera.
 
 Vykup papiera

    Dňa 26.9.2016 t.j. v sobotu, v čase o 10.00 na dvore OcÚ Bzenov, uskutoční sa  výkup papiera. Časopisy, noviny a knihy bez 

 

    textilných obalov musia byť zviazané v balíkoch, a nie v kartónovej krabici.
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
=========================================================================

Pozvánka na FIRE NIGHT Bzenovplamienko a duch

Srdečne Vás pozývame na show „Ohnivá noc“, nočná súťaž o pohár starostu obce Bzenov.

Miesto konania? Školský areál v Bzenove

Kedy?                 19.august 2016

Info pre Vás?

Prezentácia družstiev: 20:30

Začiatok súťaže:         21:00

Štartovka:                  15 € + konzumné (guľaš)

Prihásenie:                 tel.č. 0948 282 044 alebo na FB stránke DHZ Bzenov

Kategórie:                  muži a ženy

Súťaž bude rozdelená na kategórie:

do 1500 cm3 -  hrubé hadice

·nad 1500 cm3 – športové hadice

Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel OHL Prešov.

Všetci ste srdečne vítaní..

 

 

 
==================================================================  
 
Srdečne Vás pozývame do letného sveta filmu, pozývame Vás na:
Bzenovsky amfikkamera
 
 
==================================================================     

 
 Výsledky volieb do NR SR zo dňa 5.marca 2016 v našej obci.Volby 2016
 
 
 
 
 
 
 =========================================================================
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Bzenov na rok 2016.Smetiari
 
 
 
 
 
 
=========================================================================
OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE BZENOV.
 
Vďaka podpore z EÚ v Obci Bzenov bol realizovaný projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia, pozri informačný leták ...
 
                                 
LEDlampyProjekt1logo EU
                                                                                                                                      logo OPKaHR
 
 
 =========================================================================

  Návrh viacročného rozpočtu obce Bzenov na rok 2016 - 2018mesec

 

 

 

 

=========================================================================

Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné práce Dane-19

 

 

 

 

 

=========================================================================

 Návrh VZN obce Bzenov č. 2/2015 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampaneParagraf

 

 

 

 

=========================================================================

Dokumenty:

lupa Stránka na zverejňovanie dokumentov, potrebných pre zasadanie obecného zastupiteľstva.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist