hour minute

Aktuality

 
     
 
      Od 18.februára 2019, z technických príčin a pre technické problémy budovy s ambulanciami (neúmerne vysoké náklady na kúrenie), pristupujeme ku skráteniu ordinančných hodín až do oteplenia vonkajších teplôt. Preto pre naše ordinácie zavádzame nové ordinačné hodiny,
 
a to v čase od 7:00 do 11:00,až do ich odvolania.
 
      Z uvedeného dôvodu doporučujeme našim pacientom  dostaviť sa k lekárskemu ošetreniu v prípade potreby čo najskôr,a to už v ranných hodinách medzi 7:00 až 10:00.
 
     Obec Bzenov sa vzniknutú situáciu snaží riešiť zateplením objektu, zatiaľ však nie je ešte známy harmonogram stavebných prác. V prípade nových skutočností a zmien, budeme informovať našich ctených klientov prostredníctvom obecného úradu v Bzenove.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
S úctou MUDr. Denisa Havrilcová
=============================================================================================================================================================================
Oznámenie o premávke MHD počas jarných prázdnin
 
Oznam MHD 2019
============================================================================================================
Oznámenie o zbere elektroodpadovRecykle
 
 
 
Dňa 14.2.2019 t.j. vo štvrtok, uskutoční sa zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.
Viac informácii si prečítajte v priloženom letáku tu:
 
 
========================================================================================================================================================================
 

Voľby prezidenta SR 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Bzenove je : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je : volby-urna-ilustrak

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 

 

Vyvesené: 30. 1. 2019

Dátum zvesenia: 31. 3. 2019

======================================================================================================
Pozvánka na sánkovačku!!!                             Pozrime sa, ako o  sánkovačke v Bzenove píše aj prešovský Večerník >>>>
       
 
Letak sankovacka 2019
 
Výsledky horúcej sobotňajšej bzenovskej sánkovačky 2019:Zaciatok bzenovskej sankovacky
 
 KATEGÓRIA SÁNKUJE CELÁ RODINA
 1. Rodina Papcunová
 2. Rodina Kovaľová
 3. COOP Jednota + 1. miesto za kreativitu

KATEGÓRIA NAD 15 ROKOV

 1. Miro Kušnír + hlavná cena vyhliadkový let nad Bzenovom (Ing. Malinovský)
 2. Marek Chovan
 3. Janek + Fejerčák

KATEGÓRIA DO 8 ROKOV

 1. Dávid Janič
 2. Lucia Múdra
 3. Laura Sakalová

KATEGÓRIA 8-15 ROKOV

 1. Miško Šinglár
 2. Kamil Múdry
 3. Marcela Múdra

Všetkým úprimná gratulácia!!!

===========================================================================================================================================================================
 
 
 Harmonogram TKO 2019
 
======================================================================================================================================================================

Loga rek OcU

           

Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu

     Cieľom rekonštrukcie obecného úradu je zefektívniť náklady, energetickú náročnosť a znížiť emisie budovy obecného úradu a vzniknuté ekonomické úspory investovať do skvalitnenia služieb občanom a návštevníkov obce Bzenov. Existujúci stav budovy nevyhovuje kvôli zastaraných stavebným konštrukciám a množstvu výplní otvorov v konštrukcii, ktoré výrazne zvyšujú potrebu tepla na vykurovanie.

   Realizácia projektu pozostáva:
• zo zateplenia obvodového plášťa
• zateplenia strechy
• výmeny otvorových konštrukcií
• rekonštrukciou zdroja tepla
• inštalácie slnečných kolektorov
• výmenu svetelných zdrojov
• merania, riadenia a regulácie spotreby energie

     Je to budova z 50-tých rokov a okrem čiastočnej výmeny okien a opráv havarijných stavov, budova nebola rekonštruovaná. Stavba je umiestnená v intraviláne obce v zástavbe rodinných domov na parcele č. 125. Je to murovaná stavba z plných pálených tehál. Objekt je prekrytý valbovou strechou. Budova je v súčasnosti v užívaní a je napojená na všetky existujúce inžinierske siete.

Identifikácia projektu

Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu
Kód ITMS 2014+: 310040I333
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Miesto realizácie projektu: Obec Bzenov
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bzenov, Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Poskytovateľ NFP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 423 839,94
Celková výška nenávratného finančného príspevku: 402 647,94
Celková výška spolufinancovania obcou Bzenov: 21 192,00
Podpis zmluvy o NFP: 6/2018

 
 ===================================================================================================================

Oznámenie o výkupe starého papiera - Pozor zmena !!!Separovany zber

 
Vážení občania, dňa 15.12.2018 t.j. v sobotu od 14.00 na dvore obecného úradu, uskutoční sa výkup papiera.
Pozn: časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazané do balíkov - nie v igelitových taškách, či kartónových krabiciach !!!
 
 
 
 
 
 
 
===================================================================================================================
 
Pozvanka OZ 08122018
=========================================================================================================================
 Mikulas 2018
 
===============================================================================================================================
Výsledky komunálnych volieb 2018
 
Vysledky komunalnych volieb 2018
========================================================================================================================
Oznámenie o zbere elektroodpadov
 
Zber elektroodpadu
 
==================================================================================================================================
 
Pozvanka OZ 19102018
 
 
===============================================================================================================================
 
 
Zoznam Kom volby 2018
zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu a poslancov v komunálnych voľbách 2018 tu: edit f2
 
 
================================================================================================================================Recykle 2
Vykup papiera 19092018
 
Oznam o výsledku humanitárnej zbierky zo dňa obce, konanej 1.9.2018soubor-srdce-na-dlani-258-
========================================================================
 
   
      Podobne ako 1.7.2017, aj tentoraz Bzenovčania dokázali svoju štedrosť a na podporu detskej onkoĺogie v Prešove venovali výnos humanitárnej zbierky, konanej počas dňa obce. Suma vo výške 332, € putovala na to správne miesto. To je dôkaz, že aj hladní, či smädní ( Úžasný ) a tí dobrej vôle,vedia nezištne pomôcť.
 
 
Ďakujeme všetkým veľkorysým darcom.

 

 
 
 
 
========================================================================
 Oznam o výberovom konaní.
 
Poskytovateľ komunitného centra Obec Bzenov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta, pozícia odborný garant Komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.9.2018 o 9.00 v priestoroch zasadačky OcÚ Bzenov. Viac informácii tu:
 
 logoesf2020
===================================================================================================================
 Pozvánka na deň obce a slávnostné otvorenie a vysvätenie novej Materskej školy.
 
 
    Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva,  srdečne pozývajú na deň obce a slávnostné otvorenie a vysvätenie novej Materskej školy, ktoré sa uskutoční dňa 1.9.2018 ( v sobotu) na dvore OcÚ so začiatkom o 14.00. Viac informácii v priloženom letáku.
 
 Plagat den obce A3 BzenovXX
 =====================================================================================================================
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.logo volby 2018
 
 
 
 
 
=======================================================================================================================

Kom volby 2018

Zapisovateľka

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Anna Fejerčáková, tel.č.051/7796337, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kandidátne listiny

pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018 preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie, pani Anna Fejerčáková

Obecný úrad Bzenov 3 (v prípade neprítomnosti Bzenov 130) tel. č. 0918 613 423

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

=======================================================================================================================
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Bzenov,
 
Obec Bzenov, Obecný úrad Bzenov, 082 42 Bzenov 38, vyhlasuje v zmysle §3 a §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe1 erb bzenov
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších platných predpisov
a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje:
 
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ /riaditeľka ZŠ a MŠ Bzenov.
 
Viac informácii nájdete: tu
 
 
 
 
=========================================================================================================================
Oznámenie o prerušení distribucie elektriny v niektorých častiach obce Bzenov,cerveny-blesk
 
 
VSD a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci dňa 25.7.2018, a to v čase od 7:30 do 15:00.
 
Bližšie informácie nájdete: tu
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================================================================
Oznámenie o rokovaní obecného zastupiteľstva,1 erb bzenov
 
ktoré sa  uskutoční dňa 20.07.2018 (v piatok) v zasadacej miestnosti obecného úradu.
 
 
Navrhovaný program zasadnutia: tu
 
 
 
==========================================================================================================================
Hasičská súťaž 2018 v nedeľu 17.06.2018 - Foto vo fotogalérii "Podujatia a akcie".
 
 Vsl hasicska superliga
 
=========================================================================================================================

Oznam o výkupe papiera.Recykle 2

vykup papiera 09062018
=========================================================================================================================
 
MDD 2018
Foto z tejto akcie si môžte pozrieť vo fotogalérii.
 
 
======================================================================================================================================

esf2020

logo

Oznam o výberovom konaní.

 

Poskytovateľ komunitného centra Obec Bzenov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta, pozícia odborného pracovníka Komunitného centra.Uzávierka podávania žiadostí je dňa 06.06.2018. Viac informácii tu.

 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================================================================================
 
Oznámenie o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Bzenov1 erb bzenov
 
 
 
     Obec Bzenov, Obecný úrad v Bzenove, 082 42 Bzenov 38, vyhlasuje v zmysle §3 a §4 zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej
správev školstve a školskej samospráve a o zmene  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a §5
zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky
ZŠ a MŠ školy Bzenov, viac informácii sa dozviete tu.
 
=====================================================================================================================================
 
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy.slniecko
 
 
   V súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách, sa v našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2018/2019. Zápis detí sa uskutoční v dňoch 2-31.5.2018. Viac informácii sa dozviete v priloženom letáku: tu
 
=====================================================================================================================================
Výstavba Materskej školy.
 
      V súčasnosti sme v našej obci začali s výstavbou MŠ. Predpoklad ukončenia tejto významnej investičnej akcie, určenej pre zlepšenie občianskej vybavenosti, je termín 09/2018. Obec zároveň získala finančné prostriedky pre objekt OcÚ na jeho zateplenie, výmenu strechy-energetická  úspora z európskych investičných štruktúrnych fondov – od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 423 839,94 €.
 
K predstave a ilustrácii slúžia aj nasledovné vizualizácie:
 
Vizualizacia MS pravobok   Vizualizacia MS lavobok
 
 
      
===========================================================================================================================
 Upozornenie SAD Prešov pre občanov a cestujúcich
 
Upozornenie Rallye Prešov
 
 
   
==================================================================================================================================
1 erb bzenov Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva              
 
Dňa 13.apríla 2018 (v piatok) v zasadačke obecného úradu v Bzenove, uskutoční sa zasadnutie  obecného zastupiteľstva. Začiatok rokovania je o 17.00. Pozvánka s programom: tu
 
==================================================================================================================================
             deti          Zápis do 1.ročníkaslabikar
 
 
 
 
     Základná škola s Materskou školou v Bzenove,  pozývajú všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1.ročníka šk.roku 2018/2019. Zápis sa uskutoční v nasledovných termínoch:
 

- dňa 6.4.2018 od 13.00 do 16.00

- dňa 9.4.2018 od 13.00 do 16.00 (možnosť zápisu do konca apríla 2018)

Tešíme sa na Vás. Viac informácii sa dočítate v priloženom info letáku ...

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
==================================================================================================================================

 

Oznam o výkupe papiera.Recykle 2

Zber papiera 10032018

====================================================================================================================================

Hokejový turnaj o pohár starostu obce Bzenov -   Pozrite si fotogalériuHokejka s pukom

Obecný úrad Bzenov organizuje hokejový turnaj, ktorý sa uskutoční na miestnom rybníku /Areál Telekom/, zajtra t.j. 3.3.2018 o 13.00.  Prihlásenie družstiev je možné na obecnom úrade alebo pre začiatkom hokejového turnaja.

Pozrite si plagát tu.                                             

 

==========================================================================================================================================

Vyhodnotenie štandardovvoda

    kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Voda pitná evidencia: tu

Voda odpadová evidencia: tu

===========================================================================================================================

Informácia o realizácii projektu: „Výstavba materskej škôlky v obci Bzenov“

Loga vystavba MS

Obci Bzenov bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Výstavba materskej škôlky v obci Bzenov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje , Prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ 6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Viac informácii tu:

 

==============================================================================================================================

Oznámenie o vývoze elektroodpadu.

 
Vážení občania, dňa 20.12.2017 t.j. v stredu o 9:00 uskutoční sa zvoz elektroodpadu. Prečítajte si informačný leták tu:stara pracka
 

 

 

 

==============================================================================================================================

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Dňa 15.12.2017 t.j. v piatok, zo začiatkom o 17.00 v zasadačke OcÚ uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva.1 erb bzenov

Program zasadnutia si môžte pozrieť tu:

 

 

 

==============================================================================================================================

Oznámenie o výkupe starého papiera.Separovany zber

 
Vážení občania, dňa 9.12.2017 t.j. v sobotu od 10.45 na dvore obecného úradu, uskutoční sa výkup papiera.
Pozn: časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazané do balíkov - nie v igelitových taškách, či kartónových krabiciach !!!
 
 

 

===============================================================================================================================

Tento piatok Vás všetkých srdečne pozývame na:

Copy of CHRISTMAS 6

==========================================================================================================================================

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Dňa 13.10.2017 t.j. v piatok, zo začiatkom o 17.00 v zasadačke OcÚ uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva.1 erb bzenov

Program zasadnutia si môžte pozrieť tu.

 
=======================================================================================================================================================================
Oznamenie o možnosti očkovania proti chrípke v ambulanciach MEDI DB v Bzenove.Injekcia
 
Naša ambulancia očkuje všetkých záujemcov bezplatne. Prikladáme informáciu, kto by sa mal dať zaočkovať proti chrípke?
1.osoby nad 65 rokov
2.osoby, ktoré trpia na chronické ochorenia, u ktorých môže chrípka spôsobiť vážne zdravotné komplikácie až smrť (pľúcne, srdcovocievne ochorenia, ochorenia obličiek, imunity, alergici)
3.všetky ostatné osoby, ktoré chcú chrániť pred chrípkovým ochorením seba a tiež svojich blízkych tým, že obmedzia prenos vírusu chrípky
 

Dr Havrilcova

 
 
 
 
=========================================================================
Výkup papiera.
 
 Vykup papiera

    Dňa 16.9.2017 t.j. v sobotu, v čase o 9.00 na dvore OcÚ Bzenov, uskutoční sa  výkup papiera. Časopisy, noviny a knihy bez 

    textilných obalov musia byť zviazané v balíkoch, a nie v kartónovej krabici.
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
=========================================================================
POZVÁNKA NA HASIČSKÚ SÚŤAŽ!!! 
Už túto sobotu !
 
Ohniva noc 1
=================================================================================================================================
 
FFvB
 
 
=======================================================================================================================

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov.ruka-volby-urna1

 
=======================================================================================================================
 
Finančný dar Detskej onkológii v Prešove.soubor-srdce-na-dlani-258-
 
1.júla 2017 počas dňa obce Bzenov, kedy sme v obci otvárali leto a filmový festival, uskutočnila sa aj humanitárna zbierka, ktorej výťažok vo výške 275, € bol odovzadaný oddeleniu detskej onkológie a hematológie v Prešove. Všetkým darcom patrí veľká vďaka. 
 
=======================================================================================================================
 
 
 
Rekonštrukcia cesty k Základnej škole v Bzenove.oprava mk 2017 4
 
 
V auguste 2017 cesta k ZŠ dostala nový povrch, pozrite si foto z tejto investičnej akcie v obci, tu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=======================================================================================================================
 
 Hasici superliga 2017
 
 
 
 
 

=======================================================================================================================

Deň obce 2017

Súťažiaci budú pretekať na námestí pri obecnom úrade, kde každý účastník preteku na 1. stanovišti musí vypiť pohár piva , na stanovišti č.2.spapá špekáčku a to všetko v sledovanom a meranom čase. Hodnotenie účastníkov  bude podľa toho, kto dosiahne najrýchlejší čas.

Vystúpi folklórna skupina: Keľmešské Furmani.

Občerstvenie je pripravené pre všetkých pivo alebo kofola, špekáčky – klobásy, palacinky všetko zdarma.

===================================================================================

 

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Dňa 30.6.2017 t.j. v piatok, zo začiatkom o 17.00 v zasadačke OcÚ uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva.1 erb bzenov

Program zasadnutia si môžte pozrieť tu.

 

 

 

 

===================================================================================

V Ý K U P   P A P I E R ASeparovany zber

Dňa 24.06.2017, t.j. v sobotu sa uskutoční výkup papiera

- časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazaných v balíkoch nie v kartónovej krabici a igelitke.

 

Miesto výkupu: dvor OcÚ Bzenov                                                                                                

Čas výkupu: 10.30 hod.

 

===================================================================================

Oznámenie o možnosti výkonu servisných prehliadok plynových zariadení.Plyn

Pre bezpečnú a efektívnu celoročnú prevádzku Vašich plynových zariadení v domácnostiach, je určená nasledovný oznam.

Viac informácii si prečítate tu >>>>>.

 

 

 

 

=======================================================================================================================

detiOznámenie o prijímaní detí do Materskej školy

Zápis detí sa uskutoční od 2.5.2017 do 31.5.2017. V tomto termíne si môžu rodičia vyzdvihnúť žiadosti v Materskej škole,

a to v čase od 7.00 do 16.00. Viac informácii sa dozviete v priloženom letáku tu:

 

=======================================================================================================================

Srdečná pozvánka na ochotnícke predstavenie slovenskej divadelnej klasiky:

Zensky zakon

===================================================================================

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva. 1 erb bzenov
 

Dňa 17.3.2017 (v piatok) v zasadačke obecného úradu sa uskutoční 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bzenov. Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva je  o 17.00 hodine.Viac informácii o programe rokovania si prečítate tu.

===================================================================================

Informácia o voľnom pracovnom mieste.901-Moderator-v-akci-11

Základná škola s Materskou školou v Bzenove, prijme do pracovného pomeru upratovačku na 3 hodiny denne, s nástupom od 1.4.2017. Bližšie informácie:  ZŠsMŠ Bzenov na tel.č. 0903 55 38 37 alebo pozri leták o tomto  voľnom pracovnom mieste tu:

 

 

 

 

 ===================================================================================

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

za predchádzajúci rok.

voda

    Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA - vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania

odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona

č. 250/2012 Z. z. o reguláciiv sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

1. Odvádzanie odpadových vôd tu:

2. Kvalita pitnej vody tu:

 

 

 

=======================================================================

Pozvánka na sánkovačku vo všetkých vekových kategógiách.                                                 

Sankovacka 2017

 

  >>>>> Tu si viete pozrieť foto z tejto jedinečnej športovej akcie.

=======================================================================

Informácia o rekonštrukcii Materskej školy v našej obci a poďakovanie. MS 2

 

    Práce na oprave a rekonštrukcii začali od  22.12.2016 nepretržite až do 9.1.2017, kedy bola MŠ otvorená. Celá práca bola vykonaná Technickými službami s.r.o.  Bzenov 38 pri OcÚ, subdodávateľmi a výpomocnými prácami.

  

    Profesiu vodnár- kurenár vykonala firma Pavol Luca, výpomocné práce a dopravu zabezpečili  Martin Papcun, Martin Kovaľ, Pavol Luca, maľby – nátery Jozef Sakala, upratovanie rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ, Miroslav Kušnír – stolárstvo, na prácach sa podieľali aj hasiči z DHZ Bzenov. Súbežne s touto kuchyňou MŠ začala prerabka veľkokapacitnej kuchyne v ZŠ.

  

   Obecný úrad týmto chce poďakovať všetkým účastníkom pri zabezpečovaní rekonštrukcie a vybudovaní výdajne pri ZŠ a MŠ. Kuchyňa touto rekonštrukciou získala kapacitu na 100 obedov. Naša vďaka je o to väčšia, nakoľko práce boli realizované v dobe pokoja vianočných sviatkoch a pri tohtoročnej tuhej zime. Celková cena diela je cca 30.000,- €, z toho sme ušetrili 30 % za svojpomocné práce.

Pozrite fotodokumentáciu z vykonaných prác:  sipky

 
 
 
=======================================================================
 
Oznámenie o výkupe starého papiera.Separovany zber
 
Vážení občania, dňa 7.1.2017 t.j. v sobotu od 10. hodiny na dvore obecného úradu, uskutoční sa výkup papiera.
Pozn: časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazané do balíkov - nie v igelitových taškách, či kartónových krabiciach !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================
 
Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra obce. 1 erb bzenov
 
V súlade §18a ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo Obce Bzenov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba sa uskutoční dňa 25.1.2017 alebo na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po uvedenom termíne. Viac informácii si prečítate tu.
 
 
 
 
========================================================================
Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva. 1 erb bzenov
 
Dňa 16.12.2016 (v piatok) v zasadačke obecného úradu sa uskutoční 6.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bzenov. Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva je  o 17.00 hodine.Viac informácii o programe rokovania si prečítate tu.
 
 
 
========================================================================
 
 Oznam pre malých i veľkých, pre mladších i tých  skôr narodených!mikulas 1
 
   Dňa 3.12.2016 t.j. v sobotu 3.12.2016 o 13.hodine, Vás všetkých srdečne pozývam
na obecné námestie a do kultúrneho domu, kde Vás čaká milý a pestrý program.
 
Teším sa na spoločné stretnutie.
 
Váš sv.Mikuláš a kolektív.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ========================================================================
Návrh viacročného rozpočtu obce na r.2017,2018, 2019mesec
 
Obec Bzenov zverejňuje návrh rozpočtu obce na r.2017,2018 a 2019 tu.
 
 
 
 
========================================================================
 Oznam o výberovom konaní.
 
Poskytovateľ komunitného centra Obec Bzenov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta, pozíciu odborného garanta Komunitného centra.Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2016 o 9.00 v priestoroch zasadačky OcÚ Bzenov. Viac informácii tu:
 
 logoesf2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================
 
Oznam o zvoze  nefunkčných elektrospotrebičov.
 
     Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci dňa 22.11.2016 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Čas zvozustara pracka
starých a nepotrebných elektrospotrebičov je naplánovaný o 9:30 hod. Viac informácii sa dozviete tu.
 
 
 
=========================================================================
Oznam o prevádzke komunitného centra v obci Bzenov. esf2020
 
Od 1.9.2016 Obec Bzenov prevádzkuje na Obecnom úrade Komunitné centrum -  KC Bzenov.
 
Personálne zloženie KC: 
 
Mgr. Vladislav Varga – odborný garant KC
Mgr. Miroslava Cipínová – odborný pracovník KC
Zuzana Prostredná – pracovník KC.
 
 logo
 
 
 
 
 
=========================================================================
Kaderníctvo LUSY, Bzenov 38, ponúka všetkým občanov svoje služby. Viac informácii nájdete na priloženom letáku:
 Kadernictvo
 
 =========================================================================

Pozvánka na FIRE NIGHT Bzenovplamienko a duch

Srdečne Vás pozývame na show „Ohnivá noc“, nočná súťaž o pohár starostu obce Bzenov.

Miesto konania? Školský areál v Bzenove

Kedy?                 19.august 2016

Info pre Vás?

Prezentácia družstiev: 20:30

Začiatok súťaže:         21:00

Štartovka:                  15 € + konzumné (guľaš)

Prihásenie:                 tel.č. 0948 282 044 alebo na FB stránke DHZ Bzenov

Kategórie:                  muži a ženy

Súťaž bude rozdelená na kategórie:

do 1500 cm3 -  hrubé hadice

·nad 1500 cm3 – športové hadice

Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel OHL Prešov.

Všetci ste srdečne vítaní..

 

 

 
==================================================================  
 
Srdečne Vás pozývame do letného sveta filmu, pozývame Vás na:
Bzenovsky amfikkamera
 
 
==================================================================     

 
 Výsledky volieb do NR SR zo dňa 5.marca 2016 v našej obci.Volby 2016
 
 
 
 
 
 
 =========================================================================
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Bzenov na rok 2016.Smetiari
 
 
 
 
 
 
=========================================================================
OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE BZENOV.
 
Vďaka podpore z EÚ v Obci Bzenov bol realizovaný projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia, pozri informačný leták ...
 
                                 
LEDlampyProjekt1logo EU
                                                                                                                                      logo OPKaHR
 
 
 =========================================================================

  Návrh viacročného rozpočtu obce Bzenov na rok 2016 - 2018mesec

 

 

 

 

=========================================================================

Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné práce Dane-19

 

 

 

 

 

=========================================================================

 Návrh VZN obce Bzenov č. 2/2015 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampaneParagraf

 

 

 

 

 

=========================================================================

Dokumenty:

lupa Stránka na zverejňovanie dokumentov, potrebných pre zasadanie obecného zastupiteľstva.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist